1.Wybierz kategorię usługi

2.Szczegóły zlecenia

Opisz zakres przedsięwzięcia, które potrzebujesz sfinansować   

Status wnioskodawcy:   

Wiek osoby:  

Płeć:  

Status na rynku pracy:  

 

Wskaż rodzaj planowanego przedsięwzięcia:  

Jakiej pomocy oczekujesz:     

Wielkość przedsiębiorstwa:     

Doświadczenie w planowanym/realizowanym przedsięwzięciu:   

Wiedza osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia   

Posiadane zasoby wykorzystane do realizacji przedsięwzięcia   

Dotychczasowa działalność Wnioskodawcy:   

Powiązanie z podmiotami współfinansowanymi ze środków UE:   

Usługi/produkty powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia   

Branża do, której zalicza się realizowana usługa / produkt   

Proszę określić grupy odbiorców usług / produktów

a) Charakterystyka grupy odbiorców   

b) Liczebność grupy odbiorców   

c) Potrzeby odbiorców   

d) Sposób dostępu do usług / produktów   

e) Możliwości nabywcze grupy odbiorców   

Istniejąca konkurencja dla usług / produktów:   

Przewaga usługi / produktu nad ofertą konkurencji   

Opisz mocne i słabe strony przedsięwzięcia:   

a) Mocne strony Wnioskodawcy

b) Słabe strony Wnioskodawcy

c) Szanse przedsięwzięcia w sytuacji rynkowej

d) Zagrożenia przedsięwzięcia w sytuacji rynkowej:

Źródła przychodów z przedsięwzięcia:   

Planowana liczba odbiorców usługi / produktu w skali roku:     

Zakładany procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia   

 
 

Lokalizacja siedziby   

Planowana koncepcja pozyskania nabywców usług / produktów   

Czy została zweryfikowana zgodność przedsięwzięcia z obowiązującym prawem:  

Proszę opisać posiadane Środki Trwałe:

Proszę wymienić zawarte umowy leasingowe/kredytowe:

Stan należności, zobowiązań za poprzedni rok:

Jaki dokument rejestrowy posiada firma/podmiot:

Wskarz miejsce lub obszar realizacji przedsięwzięcia:

         

  
Opcje dodatkowe (wypełnienie niewymagane)

3. Podsumowanie

X
Uwaga! Serwis Ktopomoże.pl wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się stron w przeglądarce.