W dniu 6 grudnia 2015 r. w biurze Fundacji Jeden Drugiemu,  odbyło się Zgromadzenie Kapituły Konkursu Pomocna Firma, w celu podsumowania I Edycji Konkursu.

Członkowie Kapituły w składzie:


1. Dorota Zalewska Prezes Fundacji Jeden Drugiemu - Przewodniczący Kapituły
2. Jarosław Potapczuk Redaktor Naczelny KtoPomoże.pl - Członek Kapituły
3. Piotr Kamiński Wiceprezydent Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - Członek Kapituły

przyjęli nadesłane zgłoszenia i podjęli ich weryfikację. Celem Kapituły było dokonanie oceny zgodności nadesłanych zgłoszeń z celem konkursu, którym jest: "promowanie postaw otwartości na świadczenie usług na rzecz osób w bardzo trudnej sytuacji materialnej w postaci pomocy tym osobom, przez wykonanie usługi bez zysku, lub umożliwienie im nabycia umiejętności i doświadczenia w zakresie świadczenia usług, oraz otwartości na wspieranie takiej działalności pomocowej."  

W wyniku dokonaniej oceny firm i przedsiębiorców zgłoszonych do wyróżnienia w ramach I Edycji Konkursu, Kapituła Konkursu przyznała 14 firmom Certyfikat "Pomocna Firma".


Wśród laureatów znaleźli się: Certyfikat Pomocna Firma


1. BIO-TECH Sp. z o.o.  

2. PPHU TEXMAR  

3. TRANS-TOK DARIUSZ TOCZEK   

4. SAAINT Agencja Reklamowa  

5. 4CONTRACT.PL  

6. Rutcom Agencja Interaktywna  

7. CMSMirage Sp. z o.o.  Certyfikat Pomocna Firma

8. eduFinance.pl  

9. U.C.M. Sp. z o.o. (Klub Równowagi)  

10. Super Power Sp. z o.o.  

11. GM SERWIS  

12. Pomoc Drogowa Auto-Hol

13. eM Zet Zarządzanie i Obsługa Pojazdów Maciej Zubryk Certyfikat Pomocna Firma

14. PROVOS Anna Pasternak

 
Wszystkim laureatom serdecznie dziękujemy za ich postawę oraz realizację idei społecznej odpowiedzialności biznesu, i życzymy uznania wśród dotychczasowych i przyszłych klientów.

15 grudnia w biurze Organizatora Konkursu odbyło się wręczenie certyfikatów 3 firmom mających siedziby na terenie Warszawy. Pozostałym laureatom wyróżnienia zostaną dostarczone w najbliższych dniach.  

GRATULUJEMY! 
 

Certyfikat Pomocna Firma  Certyfikat Pomocna Firma

  Certyfikat Pomocna Firma  Certyfikat Pomocna Firma

Certyfikat Pomocna Firma