Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna.

Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących określonej pomocy/usługi z osobami, które mogą ją 
wyświadczyć. Jest realizowany jest w formie wolontariatu i umożliwia: 

1. aktywizację zawodową osób bez pracy 
2. pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej
3. atrakcyjną i korzystną dla wolontariuszy formę wolontariatu
4. wsparcie działalności lokalnych organizacji społecznych 

W ramach programu przez wykorzystanie platformy internetowej KtoPomoze.pl tworzona jest 
ogólnopolska sieć osób, organizacji, instytucji, firm, które czerpią obopólne korzyści i wzajemnie sobie 
pomagają podczas świadczenia i korzystania z usług.

Zapraszamy do współpracy

Do udziału w Programie zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje zorientowane na pomoc 
społeczną, problemy bezrobocia oraz kwestie integracji społecznej i rozwoju gospodarczego oraz
wszystkie osoby dobrej woli, które chcą doświadczyć wzajemnej pomocy.
 

Szczegółowe informacje:
www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html
Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa
www.ktopomoze.pl/pomoc-wzajemna

Fundacja Jeden Drugiemu KRS: 0000350820

Koordynator Programu: Jarosław Potapczuk
tel. 22 394 72 44, kom. 606247458
mail: ktopomoze @ jedendrugiemu.pl