Co to jest „pomoc wzajemna”?

Program Pomoc Wzajemna jest realizowany przy współpracy KtoPomoze.pl z Organizacją Pożytku Publicznego - Fundacją Jeden Drugiemu. Głównym celem programu jest pomoc osobom bez pracy przez umożliwienie aktywizacji zawodowej. Program obejmuje organizację samopomocy we współpracy: osób indywidualnych (w tym osób w trudniej sytuacji materialnej), organizacji społecznych, instytucji, przedsiębiorców, oraz gospodarstw domowych w zakresie korzystania lub świadczenia określonych usług. Integrujemy lokalne społeczności i zaszczepiamy w ludziach ideę pomocy wzajemnej, z której obie strony – zarówno korzystający z usług, jak i świadczący usługi odnoszą obopólne korzyści. Z jednej strony zaspokojenie konkretnej potrzeby osoby, której nie stać na nabycie usługi, z drugiej strony aktywizację zawodową osób bez pracy i wsparcie domowego budżetu.Na czym polega Program?

Program polega na umożliwieniu osobom będącym w trudnej sytuacji z powodu braku pracy podjęciu działań "samopomocy" - w ramach działalności lokalnych organizacji społecznych, które przystąpią do projektu, (z wykorzystaniem portalu KtoPomoże.pl) - formy praktyk zawodowych. Podejmowane przez uczestników programu aktywności polegające na świadczeniu usług są realizowane bezpłatnie w ramach wolontariatu, natomiast objęci oni zostają pomocą materialną w ramach organizacji. Program obejmuje oferowanie przez lokalne organizacje świadczenia określonych usług (np. naprawimy zepsuty sprzęt domowy czy rower, pomalujemy mieszkanie, pomożemy w nauce dziecku, w sprzątaniu, etc.), w realizacji, których biorą udział osoby zmagające się z problemem braku pracy. Do korzystania z takich usług są zapraszane zarówno osoby w trudnej sytuacji finansowej, których nie stać na zakup określonych usług na rynku jak i gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze, instytucje.

Lokalna organizacja w porozumieniu z osobami, które chciałyby brać udział w takiej formie aktywizacji zawodowej przygotowuje określone "oferty" usług, oraz ogłasza je w portalu KtoPomoże.pl i przyjmuje "zlecenia" od zainteresowanych osób i podmiotów. Po zgłoszeniu zainteresowania organizacja ustala sposób i warunki świadczenia pomocy/usług w ramach praktyk oraz jest stroną formalnie realizującą usługę. Usługi w ramach praktyk są realizowane bezpłatnie, ale osoby i podmioty korzystajace z takiej formy pomocy mogą przekazywać lokalnej organizacji dobrowolne darowizny, dzięki którym może ona udzielać bezpośredniej pomocy materialnej osobom potrzebującym, uczestniczącym w projekcie. Program może też być realizowany w  ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje, co umożliwia włączenie do Programu firm i podmiotów gospodarczych - które jednocześnie mogą oferować swoje usługi za pośrednictwem platformy KtoPomoze.pl.

Kogo zapraszamy do programu?

Do udziału w Programie (lub współpracy) zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby: z jednej strony przede wszystkim osoby bez pracy oraz organizacje i instytucje zorientowane na pomoc społeczną, problemy bezrobocia oraz kwestie rozwoju gospodarczego, a zdrugiej strony osoby oraz podmioty, które potrzebują określonych usług oraz które świadczą usługi. Dodatkowo bardzo potrzebny jest udział wolontariuszy. Aby poznać szczegółowe zasady działania Programu, zachęcamy do rejestracji w serwisie KtoPomoże.pl

 

Prezentacja Programu >>

Drukuj opis Programu i zaproszenie do współpracy>>

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz możliwości współpracy dla Organizacji i Wolontariuszy >>


Wszystkie pytania dotyczące Programu, prosimy kierować na adres: ktopomoze @ jedendrugiemu.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego NAPISZ DO NAS!

Serdecznie zapraszamy!


www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html

www.facebook.com/ktopomoze