logo pracodawcy rp                                    logo jeden drugiemu logo ktopomoze


Pracodawcy RP zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. To inicjatywa zakładająca  współpracę firm i instytucji, które potrzebują określonych usług, z osobami bez pracy znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
 

Program Pomoc Wzajemna (PW) realizowany jest w ramach innowacyjnej platformy ogłoszeniowo-transakcyjnej (serwis internetowy i aplikacje mobilne KtoPomoze.pl) powstałej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przy współpracy z fundacją Jeden Drugiemu i innymi organizacjami pożytku publicznego (OPP).  

Program polega na prowadzeniu na terenie całego kraju przez lokalne organizacje pożytku publicznego, formy praktyk zawodowych odbywanych zarówno w firmach jak i w gospodarstwach domowych.
Program składa się z dwóch ścieżek – obejmuje oferowanie przez OPP świadczenia określonych usług w realizacji, których biorą udział osoby poszukujące pracy: 1. dla gospodarstw domowych (np. naprawimy zepsuty sprzęt domowy, pomalujemy mieszkanie, pomożemy w nauce dziecku, w sprzątaniu, etc.), 2. dla firm i podmiotów (rekrutacja pracowników w formie praktyk!, prace sezonowe, etc.).

Organizacje w porozumieniu z osobami, które chcą brać udział w takiej formie aktywizacji zawodowej przygotowują określone oferty usług, oraz ogłaszają je w KtoPomoze.pl i przyjmują zlecenia rejestrowane w Ktopomoze.pl od zainteresowanych osób i podmiotów. Po zgłoszeniu zainteresowania Organizacja ustala sposób i warunki świadczenia usług w ramach praktyk oraz jest stroną formalnie realizującą usługę.

Usługi są realizowane w dwóch formach: 1. bezpłatnie, ale osoby korzystające z takiej formy pomocy mogą przekazywać Organizacji dobrowolne darowizny, dzięki którym Organizacja udziela bezpośredniej pomocy materialnej uczestnikom Programu, 2. odpłatnie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Organizację.


Zachęcamy do zapoznania się platformą KtoPomoze.pl - innowacyjnym narzędziem dla pracodawców i pracowników, umożliwiającym:

1.    rekrutację pracowników wraz z praktyczną weryfikacją ich umiejętności
2.    optymalizację kosztów pracy przez pozyskiwanie do pracy osób bezrobotnych o niskich oczekiwaniach finansowych
3.    zdobywanie nowych klientów na usługi
4.    tworzenie nowych miejsc pracy, w tym przez tworzenie nowych firm (osób rozpoczynających działalność gospodarczą)
5.    integrację społeczna osób bezrobotnych w tym osób niepełnosprawnych\
6.    budowanie wizerunku firmy realizującej społeczną odpowiedzialność biznesu


Zapraszamy do współpracy, szczegółowe informacje o Programie Pomoc Wzajemna i platformie KtoPomoze.pl udziela:

Fundacja Jeden Drugiemu
KRS 0000350820
Koordynator Programu
Jarosław Potapczuk

tel. 22 3947244, kom: 606247458
ktopomoze @ jedendrugiemu.pl
kontakt @ ktopomoze.pl

http://www.pracodawcyrp.pl/patronaty/art,122,zapraszamy-do-udzialu-w-programie-pomoc-wzajemna.html

Wersja do druku >>