Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
zapraszają wolontariuszy do udziału w Programie POMOC WZAJEMNA.


Program polega na organizacji samopomocy, kojarzeniu osób potrzebujących określonej pomocy/usługi
z osobami, które mogą ją wyświadczyć. Jest realizowany jest w formie wolontariatu i umożliwia:

1. aktywizację zawodową osób bez pracy
2. pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej
3. atrakcyjną i korzystną dla wolontariuszy formę wolontariatu
4. wsparcie działalności lokalnych organizacji społecznych

W ramach programu przez wykorzystanie platformy internetowej KtoPomoze.pl oraz aplikacji mobilnych
na Android, iOS, Windows Phone, tworzona jest ogólnopolska sieć osób, organizacji, instytucji, firm,
które czerpią obopólne korzyści i wzajemnie sobie pomagają przez świadczenie i korzystanie z usług.

Poszukujemy wolontariuszy
którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

a) udziału w promowaniu programu Pomoc Wzajemna przez rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych
b) pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej w samoorganizacji i tworzeniu grup
samopomocy z udziałem lokalnych organizacji społecznych
c) pomocy osobom potrzebującym w rejestracji w portalu KtoPomoze.pl ich zgłoszeń
lub ofert dotyczące pomocy oraz pośredniczeniu w nawiązaniu kontaktu z osobami,
podmiotami, które odpowiedzą na zamieszczone zgłoszenie/ ofertę
d) zarejestrowania portalu KtoPomoze.pl swoją oferty świadczenia pomocy wzajemnej
za pośrednictwem wybranej lokalnej organizacji i podejmowanie świadczenia usług
e) wsparcia lokalnych organizacji w przekazywaniu pomocy materialnej uczestnikom
programu znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
f) angażowaniu się w inne czynności na rzecz uczestników programu lub ich rodzin
prowadzonych przez organizację (np. prowadzenie zajęć dla dzieci)

Oferujemy wolontariuszom
w ramach udziału w programie możliwość: rozwoju własnych kompetencji w zakresie
realizacji określonych działań oraz zdobycia: kontaktów, umiejętności, doświadczenia,
rekomendacji, i bezpośredniego wykorzystania ich do realizacji osobistych celów.
Najbardziej zaangażowanych wolontariuszy nagradzamy w formie sfinansowania działań
mających na celu rozwój osobisty np. kurs językowy, kurs prawa jazdy, etc..

Napisz do nas >>

Zgłoś swoją ofertę pomocy >>

Szczegółowe informacje o Programie Pomoc Wzajemna:
www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html
www.ktopomoze.pl/pomoc-wzajemna

Fundacja Jeden Drugiemu KRS: 0000350820

Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa
Koordynator Programu: Jarosław Potapczuk
tel. 22 394 72 44
mail: ktopomoze @ jedendrugiemu.pl