Szanowni Państwo,

Portal KtoPomoże.pl wraz z Fundacją „Jeden Drugiemu” realizuje Program „Pomoc Wzajemna”, którego głównym celem jest pomoc osobom bez pracy przez ZLECANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG Z SERCEM!
Niniejszym chcemy zaprosić do współpracy wszystkich zainteresowanych.

Program zrodził się z potrzeby serca ludzi (zarówno podopiecznych, jak i wolontariuszy Fundacji), którzy wspierają się wzajemnie i pomagają w codziennych sprawach.

Fundacja Jeden Drugiemu” - Organizator programu - w ramach swoich możliwości pomaga tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu braku pracy. Wiele wartościowych osób nie radzi sobie z sytuacją, jaka ich dotyka, skarżą się na wzrastające ceny i koszty życia, w wielu sytuacjach np. awarii jakiegoś domowego sprzętu nie stać ich ani na zakup nowego, ani nawet na naprawę, podobnie nie mogą sobie pozwolić na od dawna wymagany remont, lub na korepetycje dla dzieci. Mimo pomocy ze strony Fundacji osoby te pragną czuć się w pełni wartościowe i powrócić do aktywności zawodowej, lub zdobyć lepszą pracę, aby żyć na godziwym poziomie, co nie zawsze jest łatwe. To także problem osób, które z powodu swojej niepełnosprawności czują się odizolowane od społeczeństwa, również z powodu braku pracy, a które posiadają kompetencje i mają wiele do zaoferowania. Spotykamy też emerytów czy studentów, dysponujących wolnym czasem, którzy chętnie pomagają innym. Analizując całą sytuację doszliśmy do wniosku, że poza konieczną pomocą socjalną (która zawsze jest ograniczona do posiadanych zasobów), najlepszą formą pomocy dla tych osób, będzie wsparcie ich w podejmowaniu osobistej aktywności zawodowej.

W ramach Programu organizujemy i wspieramy działania SAMOPOMOCY - integrujemy lokalne społeczności: organizacje społeczne, instytucje, przedsiębiorców, gospodarstwa domowe, osóby indywidualne (w tym osób w trudniej sytuacji materialnej) w zakresie korzystania lub świadczenia określonych usług. Zaszczepiamy we wszystkich ludziach dobrej woli prostą ideę pomocy wzajemnej - podczas zamawiania i wykonywania różnego rodzaju usług, tak, aby obie strony – zarówno korzystający, jak i wykonawcy odnosili obopólne korzyści. Z jednej strony zaspokojenie konkretnej potrzeby przez uzyskanie konkretnej usługi, z drugiej strony pomoc w aktywizacji zawodowej, prowadzeniu działalności gospodarczej i wsparcie domowego budżetu.

Na czym polega Program?

Program polega na organizowaniu przez Fundację (oraz Organizacje, które przystąpią do projektu) formy „praktyk zawodowych” dla osób korzystających z pomocy Organizacji, będących w trudnej sytuacji z powodu braku pracy. Odbywa się to z wykorzystaniem platformy internetowej www.KtoPomoże.pl, a realizacja jest w ramach umowy wolontariatu. Podejmowanie przez uczestników projektu aktywności rozpoczynamy od pomocy bezpłatnej bezpośrednio pomiędzy uczestnikami Programu, ale chcemy nią objąć też wszystkich odbiorców usług, którzy mogą korzystając usług pomagać jednocześnie innym. Program zakłada oferowanie przez Organizacje świadczenia określonych usług), w realizacji, których będą brały udział osoby zmagające się z problemem braku pracy. Podejmowane przez uczestników programu aktywności są realizowane bezpłatnie, natomiast objęci oni zostają pomocą materialną ze strony Organizacji.

Organizacja w porozumieniu z osobami, które chcą brać udział w takiej formie aktywizacji zawodowej przygotowuje określone oferty usług (np. naprawimy zepsuty sprzęt domowy czy rower, pomalujemy mieszkanie, pomożemy w nauce dziecku, sprzątanie, tłumaczenie tekstów... czy wykonywanie innych zajęć), oraz ogłasza je w serwisie Ktopomoże.pl (który zapewnia komunikację między różnymi stronami) i przyjmuje zlecenia od zainteresowanych osób: potrzebujących pomocy, nabywców usług, a także podmiotów. Po zgłoszeniu zainteresowania Organizacja ustala sposób i warunki realizacji konkretnej usługi w ramach praktyk oraz jest stroną formalnie realizującą usługę. Usługi są realizowane bezpłatnie, ale osoby korzystajace z takiej formy pomocy mogą przekazywać Organizacji dobrowolne darowizny, dzięki którym Organizacja może udzielać bezpośredniej pomocy materialnej osobom potrzebującym, uczestniczącym w projekcie. Program może też być realizowany w  ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Organizację, co umożliwia włączenie do Programu firm i podmiotów gospodarczych, które mogę oferować swoje usługi w ramach portalu KtoPomoze.pl.

Zaproszenie do współpracy

Do współpracy w rozwoju Programu zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje zorientowane na pomoc społeczną, problemy bezrobocia oraz kwestie integracji społecznej i rozwoju gospodarczego. Dopiero rozpoczynamy Program, dlatego oczekujemy na wszelkie opinie, pytania i sugestie związane tematem pomocy wzajemnej i wszelkich aspektów, które są z nimi związane. Poszukujemy wsparcia osób mających doświadczenie w podobnej działalności.

Jesteśmy zainteresowani każdą formą współpracy z organizacjami pożytku publicznego, instytucjami państwowymi, samorządowymi, firmami i wszystkimi osobami dobrej woli, którym bliski jest przedstawiony temat.

Projekt „Pomocy Wzajemnej” korzysta z platformy „KtoPomoże.pl”, która została udostępniona od dnia 1 stycznia 2014 r. Aktualnie trwa pilotaż platformy KtoPomoże.pl, za pośrednictwem, której możecie bezpośrednio poznać mechanizm funkcjonowania projektu, ale trwają jeszcze prace dostosowawcze i zbieramy wszystkie uwagi i zgłoszenia.

 

Zapraszamy kontaktu i współpracy.

FUNDACJA „JEDEN DRUGIEMU“
Biuro Aleja Prymasa Tysiąclecia 137
01- 424 Warszawa

Koordynator projektu
Jarosław Potapczuk

tel. 22 3947244
mobile: 606247458
mail: ktopomoze @ jedendrugiemu.pl

www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html